Composició de l’actual Junta Directiva de l’ACP Bagà.

//Composició de l’actual Junta Directiva de l’ACP Bagà.

Composició de l’actual Junta Directiva de l’ACP Bagà.

President:           Josep Ureña Llitjos
Vicepresident:   Ferran Plana Simon
Secretari:            Josep Noguera Rusiñol
Tresorer:            Manel Gelabert Seto
Vocal:                  Just Mercadal Martínez
Vocal:                  Ramon Costa Viladot

2015-10-10T13:14:38+00:00