Notícies

1010, 2015

Composició de l’actual Junta Directiva de l’ACP Bagà.

President:           Josep Ureña Llitjos
Vicepresident:   Ferran Plana Simon
Secretari:            Josep Noguera Rusiñol
Tresorer:            Manel Gelabert Seto
Vocal:                  Just Mercadal Martínez
Vocal:                  Ramon Costa Viladot

910, 2015

ESTATUTS DE L’ACP BAGÀ

Estatuts ACP Bagà

 

810, 2015

PUBLICITAT

Hotel La Pineda